Cursus Voor Bijna Specialisten Niveau A2-B1

De cursus Italiaans voor bijna specialisten is bedoeld voor studenten die al een goede basis hebben in de grammatica. De cursus zal deze studenten helpen voort te bouwen op hun bestaande kennis en meer vertrouwen te krijgen in het spreken van de taal. In de loop van 24 lessen worden de studenten echte onderzoekers van de taal en leren ze met meer zelfvertrouwen spreken.

Deze Cursus Italiaans voor bijna specialisten geeft alle cursisten die al een goede grammaticale basis bezitten de gelegenheid daarop verder te bouwen. Gedurende de 24 lessen ontwikkelt elk student zich tot een echte onderzoeker van de taal. Daarbij wordt gewerkt aan het durven spreken aangezien het potentieel daarvoor reeds aanwezig is.

Algemene informatie over de cursus Italiaans voor bijna specialisten niveau A2-B1:Startdatum, tijdstip, locatie, lessen & prijs
Startdatum: september 2024
Tijdstip: op aanvraag
Locatie: Heiloo
Aantal lessen: 24 lessen van 1 uur en 20 minuten
Prijs:  € 280,-  (exclusief  lesmateriaal)